Πόσο είναι ένα micron ;

Posted by admin 05/09/2018 0 Comment(s) FAQ,

Λίγες εικόνες για να γίνουν αντιληπτά τα μεγέθη που δεν μπορεί να δει το μάτι...

   

*Στον πρώτο πίνακα η μονάδα μέτρησης είναι το μέτρο(m) ενώ στον δεύτερο, είναι το νανομέτρο(nm).

 

Πηγή: Puricom, Horiba